บัตรเครดิต TMB SO FAST

คะแนนสะสมทีเอ็มบีรีวอร์ดพลัส
เงินเดือน
จาก 15000 บาท
จำนวนสูงสุด
ถึง 1500000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
จาก 6%
ระยะเวลากู้เงิน
ถึง 60 เดือน
อายุ
จาก 20 ปี

ผลิตภัณฑ์บัตร TMB SO FAST และสิทธิพิเศษอื่นๆ

เป็นวงเงินสินเชื่อที่ใช้สำหรับชำระค่าสินค้าและ / หรือค่าบริการแทนเงินสด ตามร้านค้าหรือสถานที่ที่มีเครื่องหมาย Master Card icon แสดงอยู่ได้ทั่วโลก และสามารถเบิกเงินสดล่วงหน้าจากเครื่อง ATM ทุกเครื่องที่มีเครื่องหมาย Cirrus

• รับ 1 คะแนนสะสมทีเอ็มบี รีวอร์ด พลัส (TMB Rewards Plus) จากทุกการใช้จ่าย 10 บาท รับคะแนนสูงสุด 20,000 คะแนน/บัตร/รอบบัญชี

• บริการแบ่งจ่าย TMB So GooOD 0% 3 เดือน บริการแบ่งจ่ายยอดรูดตั้งแต่ 1,000 บาท หรือเลือกแบ่งจ่ายได้นานถึง 10 เดือน กับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

• เร็วกว่า แค่แตะบัตร ไม่ต้องรูด ไม่ต้องเซ็นด้วย VISA payWave สำหรับยอดใช้จ่าย 1,500 บาทต่อเซลล์สลิป หรือน้อยกว่า

• รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางสูงสุด 6 ล้านบาท

• ไม่มี ! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี

ค่าธรรมเนียมและบริการบัตร TMB SO FAST

ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี

คุณสมบัติผู้สมัครบัตร TMB SO FAST

1. รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชีโดยมีฐานเงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป

2. อายุอยู่ระหว่าง 20 – 65 ปี

3. ทำงานที่ปัจจุบันเกิน 4 เดือนขึ้นไป

คะแนนสะสมและเครดิตเงินคืนการใช้บัตร TMB SO FAST

รับ 1 คะแนนสะสมทีเอ็มบี รีวอร์ด พลัส (TMB Rewards Plus) จากทุกการใช้จ่าย 10 บาท รับคะแนนสูงสุด 20,000 คะแนน/บัตร/รอบบัญชี