เงินกู้รายวัน

เลือกจำนวนและระยะเวลาของเงินกู้

บาท
เดือน
วิธีการรับ
สมัครเลย
ลงทะเบียนแอพ Thailend
เงินเดือน
จาก 7000 บาท
จำนวนสูงสุด
ถึง 50000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
ระยะเวลากู้เงิน
ถึง 12 เดือน
อายุ
จาก 20 ปี
ลงทะเบียนแอพป๋า
เงินเดือน
จาก 8000 บาท
จำนวนสูงสุด
ถึง 100000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
จาก 36%
ระยะเวลากู้เงิน
ถึง 18 เดือน
อายุ
จาก 20 ปี
ลงทะเบียนแอพเป๋าตังค์
เงินเดือน
จาก 6000 บาท
จำนวนสูงสุด
ถึง 30000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
จาก 36%
ระยะเวลากู้เงิน
ถึง 12 เดือน
อายุ
จาก 20 ปี
แอปที่สามารถยืมเงินได้
เงินเดือน
จาก 5000 บาท
จำนวนสูงสุด
ถึง 100000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
ระยะเวลากู้เงิน
ถึง 12 เดือน
อายุ
จาก 18 ปี

เงินกู้รายวันนอกระบบได้จริง

การกู้เงินที่เป็นเรื่องง่ายที่สุดคือการกู้เงินนอกระบบ น้อยคนมากที่จะกู้เงินกับสถาบันการเงินของรัฐถึงแม้รัฐบาลจะออกนโยบายช่วยคนที่กู้เงินนอกระบบรายเดือน แต่ก็ยังไม่เป็นที่สนใจมากนักซึ่งดอกเบี้ยที่ทางรัฐออกนโยบายไปจะมีอัตราดอกเบี้ยต่ำมากและสามารถผ่อนชำระได้นานแต่ผู้คนยังสนใจจะกู้เงินนอกระบบอยู่ดี การกู้เงินนอกระบบจะมีอยู่ 2 ประเทศ คือ 1.เงินกู้รายวันหรือเงินกู้รายเดือนหรือรายปีซึ่งผู้ยืมเงินสามารถเลือกประเภทของการกู้เงินได้ นอกจากนี้ยังมีแอปที่ให้กู้เงินรายวันหรือเงินด่วนรายวันมากมาย หากคุณกังวัลว่าจะได้จริงไหม ปล่อยจริงป่าวทางเราจะมาอธิบายรายละเอียดให้ดูค่ะ

เงินกู้รายวันคืออะไร

เป็นการกู้เงินที่ใช้ระยะเวลาสั้นหรือที่เรียกว่า เงินกู้รายวันซึ่งการกู้เงินแบบนี้จะเป็นในลักษณะดอกลอย ตามที่ชาวบ้านพูดถึงกัน คือการเก็บเงินทุกวันซึ่งเงินที่เก็บคือดอกเบี้ยนั้นเอง โดยเจ้าหนี้จะเก็บเงินทุกวันจนกว่าลูกหนี้จะนำเงินต้นที่กู้เงินไปมาคืนให้หมด ซึ่งจะคิดดอกเบี้ยร้อยละ 2-5 บาทต่อวัน หากลูกหนี้ต้องต้องการปิดบัญชีเงินกู้รายวันมีทางเดียวเท่านั้น ต้องจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยถึงจะปิดหนี้ได้ ถ้าวันไหนลูกหนี้ไม่จ่ายให้เจ้าหนี้ที่คอยเก็บดอกเบี้ยจากลูกหนี้ อาจจะโดนรุมทำร้ายร่างกายหรือทุบตีลูกหนี้ได้ สร้างความไม่ปลอดภัยแก่ทรัพย์สินและร่างกายลูกหนี้

กู้หนี้ด้วยเงินสดและสินทรัพย์อื่นๆ

ในลักษณะแบบนี้จะเป็นเงินกู้รายวันเหมือนกันซึ่งจะเก็บดอกเบี้ยรวมกับเงินต้นเข้าด้วยกันหรือที่เรียกว่า กู้เงินแบบทบต้นทบดอก ส่วนดอกเบี้ยการกู้เงินประเภทนี้จะมีดอกเบี้ยที่สูงมากถึงร้อยละ 20-24 ต่อวันซึ่งถือว่าผิดกฎหมายตามที่สถาบันการเงินของทางรัฐได้กำหนดเอาไว้ เพราะในทางกฎหมายกำหนดไว้สำหรับอัตราดอกเบี้ยสามารถเรียกเก็บได้ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปีแต่สำหรับเงินกู้รายวันจะเรียกเก็บถึงร้อยละ 300 ต่อปีและมีการจ่ายดอกเบี้ยเป็นงวดๆ

กู้เงินแบบอำพราง

เจ้าหนี้จะให้ลูกหนี้ที่มากู้เงินเซ็นเอกสารไว้ 2 ฉบับ หรือบางทีอาจจะให้เซ็นลอยไว้โดยไม่ระบุจำนวนเงินในการกู้ยืมไว้ หากวันหนึ่งที่ลูกหนี้ไม่สามารถจ่ายเงินได้ เจ้าหนี้ก็จะเขียนจำนวนเงินบวกกับดอกเบี้ยในอัตราที่สูงๆไว้ทำให้ลูกหนี้ไม่มีกำลังที่จะจ่ายจนต้องยึดหลักทรัพย์ที่ได้นำมาค้ำประกันไว้ เช่น โฉนดที่ดิน พอลูกหนี้จะทำการฟ้องร้องก็เอาเอกสารอีกฉบับที่เซ็นไว้แล้วว่ากล่าวว่า ตนเองไม่ด้เรียก ดอกเบี้ยเกินอัตราที่กำหนด การกู้เงินแบบอำพรางจะถูกเอารัดเอาเปรียบมากกว่าเงินกู้รายวัน เราแนะนำให้กู้กับธนาคารดีกว่าหรือจะกู้เงินผ่านแอพก็ได้